Narodila se na Sázavě, ale celý život prožila v Mladé Boleslavi. Pracovala jako učitelka a ředitelka mateřských škol. Emilie Hršelová zemřela před rokem a odkázala ve své závěti velké částky nemocnici v pražském Motole i římskokatolické farnosti Sázava.

„Je neuvěřitelné, co tato žena ve svých nedožitých devadesáti letech stihla,“ řekla Hana Jiránková, sestřenice zemřelé a současně vykonavatelka její závěti. „Byla velmi aktivní, pravidelně navštěvovala mladoboleslavské divadlo, také koncerty České filharmonie v Rudolfinu a také Smetanovu Litomyšl,“ uvedla a dále doplnila, že byť posledních deset let žila sama, nebyla osamělá. Milovala vnoučata své sestřenice, stýkala se svými dávnými kolegy ze školství.

„Za finanční dar v hodnotě 1 155 869 korun českých srdečně zemřelé paní Emilii Hršelové děkujeme. Bez takových dobrých a štědrých lidí se naše práce zatím neobejde a jen díky nim dosahuje léčba dětských nádorových onemocnění vysoké úrovně srovnatelné s nejvyspělejšími státy světa,“ uvedl zástupce přednosty kliniky motolské nemocnice Vladimír Komrska. Podle něj bude dar použit na nákup věcí, na které nestačí peníze z rozpočtu nemocnice, jako jsou například televizory, videa, počítače a počítačové hry pro děti, výtvarné pomůcky, knížky a hračky, ale i některé zdravotnické a laboratorní přístroje, sloužící k výzkumu nádorových onemocnění.

„Především děkujeme za velkorysý odkaz velké sumy peněz na opravu kostela a poutního areálu svatého Prokopa na Sázavě,“ řekl farář Radim Cigánek a dodal, že Emilie Hršelová patří mezi dobrodince, kteří v kostelích na Sázavě nezištně pomohli.

Štědrá dárkyně Emilie Hršelová neměla své vlastní děti, ale díky odkázaným finančním prostředkům na kliniku dětské hematologie a onkologie pomohla řadě z nich. „Myslím si, že nejen za své mimořádně velkorysé dary by si zasloužila být čestnou občankou Mladé Boleslavi,“ dodala Hana Jiránková.