Na koupi těchto přístrojů se podílel Středočeský kraj, připomněla Tlučhořová. Dotace na moderní mamograf dosáhla 4,7 milionu korun, příspěvek na magnetickou rezonanci pak bezmála 5,3 milionu.

Mamograf s akviziční vyhodnocovací stanicí je určen nejen ke včasné diagnostice karcinomu prsu žen. „Na přístroji se též kontroluje během operace odebraný nádor, zda je odstraněn v dostatečném rozsahu,“ doplnila Tlučhořová. Upozornila také, že velký pokrok proti dřívějšku představuje i nová rezonance. „Zobrazení a délka vyšetření předchozí magnetické rezonance neodpovídaly požadavkům současné medicíny,“ upřesnila; nebylo například možné využívat spektroskopii.

Zdaleka však nejde o jediné novinky v mladoboleslavské nemocnici. Přednedávnem se při rekonstrukci změnila podoba jednotky intenzivní péče. Proměnou prošlo také gynekologicko-porodnické oddělení.

Aktuální změnou se pak v pondělí stane přesun takzvané pohotovosti pro dospělé. Lékařská služba první pomoci (jak zní správné označení této služby) bude od 7. ledna nově působit blíže k pracovišti centrálního příjmu pacientů – v prostorách kontrolní ortopedické ambulance číslo 02. Ani na novém místě se však nezmění ordinační doba, na jakou jsou pacienti zvyklí – v pracovních dnech lze lékařskou pomoc vyhledat od 17. do 22. hodiny, o víkendových dnech a svátcích pak mezi osmou ranní a osmou večer.