Tato metoda pomůže vybraným stromům zajistit bohatší a zdravější kořenový systém, schopnější ve větší míře čerpat živiny z půdy, ale i například nižší potřebu zálivky a hnojení, lepší překonání období sucha a ochranu proti některým půdním chorobám.

Speciálně ošetření stromů v Mladé Boleslavi takzvanou kořenovou injektáží.Speciálně ošetření stromů v Mladé Boleslavi takzvanou kořenovou injektáží.Zdroj: archiv města

Kořenová injektáž zajistí díky vysokému tlaku provzdušnění půdy kolem kořenového systému stromu. Tím vzniká prostor pro dodání živin. Také umožňuje tlakem vpravit dlouhodobě působící produkt do půdy ke kořenovému systému stromu, a tím dodat prospěšné komponenty přímo k jemným kořenům. Ty mají rozhodující význam v příjmu živin a vody.

Výstavba cyklostezky na náměstí Republiky v Mladé Boleslavi.
Stavba cyklostezky na náměstí Republiky se protahuje. Omezí dopravu déle