Už v půlce července rybáři žádali magistrát o vyhlášení zákazu s nakládání povrchových vod z říčky Klenice. Zjistili totiž množství odběrných potrubí a čerpadel. Vzhledem k nízkému průtoku říčky, za který může také enormní počasí, je ale problém s dalším odběrem. Rybáři totiž v místě toku zaznamenali již několik uhynulých ryb.

Magistrát na to reagoval a odběr z Klenice opravdu zatrhnul. „Zákaz odběru povrchových vod z Klenice a všech jejích přítoků je tedy nyní platný, a to v rámci celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav,“ uvedla mluvčí města Šárka Charousková.

Odběr bude opět možný v tu chvíli, kdy se stav vody vrátí zase do normálu. Svaz ovšem řeší ještě jeden problém a tím je kontrola jezu ve Vinci, kde podle rybářů není dodržován manipulační řád.