Strážník Jan Kolman, který je instruktorem sebeobrany i v rámci výcviku ostatních strážníků, se tentokrát musel spolehnout nejenom na pomoc kolegy z oddílu Sebeobrana JK, ale měl i dalšího spolupracovníka: jeho myšlenky zprostředkovával dvěma desítkám posluchačů překladatel do znakového jazyka.

Bylo tak možno názorně „pohovořit“ nejen o tom, jak se bránit v případě útoku, ale také zdůraznit zásady bezpečného pohybu v ulicích a připomenout i rizika, která je bohužel nutno považovat za reálnou hrozbu – přičemž smutné zkušenosti ukazují, že lidé s handicapem nezůstávají ušetřeni. Naopak: mohou se stát snadnějším terčem útoku.

Kromě nových poznatků si účastníci odnesli také tréninkové sprejové svítilny a ostrou verzi obranného spreje, připomněl v pondělí vedoucí pracoviště integrovaného záchranného sytému mladoboleslavského územního odboru hasičů Zdeněk Bidzilia. S důrazem na to, že pomůcky se podařilo nakoupit s podporou města. Slzotvorný sprej se také neslyšící posluchači naučili používat. Jen mít „pepřák“ u sebe totiž nestačí; k efektivní obraně je o této pomůcce třeba něco znát. A nejen o jejím samotném používání; důležité je vědět třeba i to, jak a kde tento sprej nosit. „Naučené teoretické znalosti si poté všichni účastníci s použitím cvičného pepřového spreje vyzkoušeli i prakticky,“ varoval Bidzilia případné agresory, kteří by si snad na neslyšící chtěli dovolovat.

Poznamenal také, že určitě nešlo o poslední akci tohoto druhu; spolupráce mladoboleslavských hasičů s městem bude pokračovat.

Nešlo ovšem ani o první vlaštovku ve výcviku sebeobrany. Jak zacházet s pepřovým sprejem i jak při výkonu povolání předcházet krizovým situacím, aby se tyto obranné prostředky vůbec nemusely uplatnit, školí stejní lektoři také zdravotní sestry z mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. Jako první přišel v minulém týdnu na řadu zdravotní personál domácí péče, jejíž pracovnice jsou v terénu případným agresorům vystaveny nejvíce. Strážník Kolman jim nejen vysvětlil, jak používat obranné spreje, jimiž je tým nově vybaven, ale v rámci modelových situací představil i chvaty, které by v případě tísně mohly pomoci dostat se ze šlamastyky. Kurz dále pokračuje i pro zájemkyně z ostatních oddělení nemocnice.