Souvisí to s nutností zajistit u očkování přítomnost lékaře-pediatra. Není sice třeba, aby vakcíny dětem přímo píchal, to může zajistit i zdravotní sestra, ale na místě musí být pro případ, kdyby bylo třeba řešit možné komplikace. Právě s ohledem na zajištění dětského lékaře budou pro očkování nejmladších klientů v Mladé Boleslavi vyčleněny pouze vybrané dny.

Krajský koordinátor očkování Martin Polák (který je sám lékařem mladoboleslavské oblastní nemocnice, dokonce primářem její interny), očekává, že vyčleňovány budou jednotlivé pracovní dny podle možností a dostupnosti praktických lékařů pro děti a dorost. Právě na nich zde bude zajišťování lékařského dohledu.

Pro jeden takový den se zatím předběžně počítá s možností podat vakcínu 32 dětem. Dalšími nejbližšími očkovacími místy, kde kam je možné registrovat děti, jsou aktuálně centra v České Lípě, Dvoře Králové nad Labem, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Jičíně, Jirnech, Kolíně, Liberci – a hned devět pracovišť v Praze. Může se to změnit; Polák plánuje rozšíření počtu těchto míst v rámci Středočeského kraje.

Při očkování musí být přítomný zákonný zástupce dítěte (stačí jeden z rodičů). Platí to i v případě větších dětí, které jsou uvyklé samostatnosti. Právě zákonný zástupce v rámci administrativních úkonů vyplňuje dotaz o zdravotním stavu dítěte.