Po sečení bylo nutné veškerou biomasu pohrabat a uložit mimo louku. Ukázalo se také, že je rákos dobrým úkrytem pro různé živočichy, o čemž svědčily pobytové stopy a vychozené chodbičky.

Malé vápnité slatiniště se nachází u obce Struhy a plynule na něj navazuje mokřad a rybník. Je zásobeno podpovrchovou vodou a je zásadité. Podobných biotopů v krajině neustále ubývá, a to jak kvůli změně klimatu a suchu, tak špatnému hospodaření nebo degradací lokalit.