Nejprve do akce vyrazil silný muž se sekačkou, který louku u Vlčího Pole posekal. Poté přišly ženy s dětmi a s hráběmi. Za dodržení platných koronavirových předpisů pomohly shrabat a odstranit biomasu, aby se příští rok hořcům dařilo ještě lépe než letos.

„Hořeček nahořklý je náš nejvzácnější druh, který nám tady v regionu kvete. Jedná se o kriticky ohrožený druh, na které byl vypsán i záchranný program, jelikož jeho počty dramaticky klesají v celé ČR. U nás se mu naštěstí daří,“ okomentovala předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Louku u Vlčího Pole se stvoly hořečků nahořklých ochránci objevili v roce 2016. Na přelomu 21. století zde rostla ještě bohatá životaschopná populace čítající přes 150 kusů. Po převedení pozemku z orné půdy na lesní se zde zasázel smrkový les a hořečky začaly rapidně ubývat. „Po získání souhlasu jsme v březnu 2016 provedli razantní asanaci pozemku. Od té doby se o pozemek každoročně staráme,“ doplnila Vrbová.