Český svaz ochránců přírody Klenice, který má sídlo v Mladé Boleslavi, se po více než 20 let stará o životní prostředí v okolí. Dbá také na osvětu veřejnosti, pro kterou pořádá ekologické a ochranářské projekty. Výjimkou nejsou ani přednášky pro školy a školky. Organizace se také věnuje mapování výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů.

| Video: Youtube

Během své existence dobrovolníci přenesli více než 4000 obojživelníků, vysázeli 85 stromů, instalovali 82 budek pro zpěvné ptáky, sesbírali více než 6 tun odpadků v rámci akce Ukliďme svět a iniciovali mnoho dalších akcí.

Minulý týden proběhla exkurze ve Vrchbělé, kde právě kvetou vzácné orchideje s názvem tořič včelonosný. Původně zde bylo nalezeno 8 kousků, z nichž se v loňském roce stalo 60, letos se však podařilo najít více než 200 kusů rostlin.

Fotogalerie: Tořič včelonosný ve Vrchbělé

Ochrana přírody neznamená pouze výlety do přírody a zachraňování flory a fauny. Dobrovolníci se letos pustili i do zabezpečení zastávek v Mladé Boleslavi, do jejichž skleněných výplní naráželi ptáci, kteří poté uhynuli. Nebezpečné zastávky byly polepeny, práce ale zatím nekončí. Stále se hledají nové zastávky, které budou potřeba upravit.

Říjen loňského roku byl pro organizaci velmi plodný. Kromě přednášek pro školy, kde byli žákům představováni různí hadi, nebo soutěže uspořádané ke Dni stromů, vysazování keřů a likvidace skládky, došlo k úžasnému nálezu. Ve Vrchbělé byl spatřen kriticky ohrožený listonoh letní z podkmene korýšů. Nejedná se ale o první nález na Boleslavsku. „V roce 1994 jsem ho našla já a ukazovala to panu Honců. To byl zoolog muzea v České Lípě a zapsal to. Skvělé,“ konstatovala Milada Vrbová, předsedkyně ČSOP Klenice, na webu organizace. Je možné, že listonoh bude spatřen i v budoucnu, i přes vzácnost tohoto nálezu.

V srpnu ČSOP Klenice pořádá tři exkurze pro všechny, kdo mají zájem vidět vzácné rostliny, motýly, brouky nebo třeba netopýry. Vše proběhne za přítomnosti odborníků, kteří se postarají o doprovodnou přednášku na dané téma.

Za nočními motýly a brouky se skupina vydá na Chlum. Exkurzi, která připadá na 3. srpna, povedou Antonín Kůrka a Matouš Vlček. Ke konci měsíce Pavla Bartková seznámí širokou veřejnost s hořečkem nahořklým, což je vzácná rostlina, která se vyskytuje také v okolí Dolního Bousova.

V rámci Mezinárodní noci pro netopýry proběhne v závěru srpna přednáška v areálu zříceniny Zvířetice. Její součástí bude ukázka hendikepovaných netopýrů, odchyt netopýrů do sítí i ukázka práce s ultrazvukovými detektory.

Plakáty k exkurzím ČSOP Klenice, srpen 2024