„Dobrovolník je zajímavý tvor, jeho jméno by v jazyce indiánů znělo asi jako ten, který má dobrou vůli," říkal z pódia malého sálu Záložny zastupitel Marek Fajfr, který byl jedním z hlavních iniciátorů vyhlášení ankety Dobrovolník města za rok 2016.

„Každoročně oceňujeme řadu individuálních i skupinových výkonů, ale na lidi, kteří ve svém volném čase dobrovolně pracují pro druhé bez nároku na honorář, jako bychom zapomínali," vysvětlil důvody, které ho k vytvoření ankety vedly.

A jak si se svým týmem usmyslel, tak učinil. Během února lidé zasílali nominace, kteří si ocenění zaslouží. Nakonec bylo navrženo dvacet tři dobrovolníků.
Jak ale ocenit někoho, kdo dělá něco v oblasti, kde neexistují stupně vítězů, soupeři, poražení, kde se pouze spolupracuje na společném díle, kde se neznámkuje, neklasifikuje, kde je jediným kritériem neměřitelná hluboká a život ospravedlňující smysluplnost? To byla otázka, nad kterou si tým organizátorů nejvíce lámal hlavu.

Vytvořil proto porotu ve složení Lenka Draková, Lubomír Filipec a Taťána Nálepková, kteří svědomitě porovnávali „výkony" jednotlivých nominovaných a od nich pak vyšlo sedm dobrovolníků, kteří si zasloužili zvláštní cenu. V nich nechyběla Václava Buriánová, která dlouhá léta působí v Sokole Benátky a vede v patrnosti nejen kulatá výročí, ale také jubilea členů. Stejné ocenění získal i Miroslav Dědek, který vede kynologickou organizaci a pokračuje tak ve šlépějích svého tatínka. Uznání získal i Jan Dibitanzl, principál, herec a zakládající člen divadelního spolku Bazilišek Benátský. Jehož už sice není členem, ale v branži se stále pohybuje. Založil totiž divadelní společnost Kafemlejnek. Mezi oceněnými byla dále Jiřina Hegrová, která se zase zasloužila o založení obnoveného Loutkového divadla Rolnička, dále Vojtěch Kotek, který kreslí se seniory v domově U Anežky a pořádá pro ně výstavy, a také Jiří Lhoťan, který působí v Sokole Benátky nad Jizerou, kde je jeho píle vidět hlavně na brigádách.

„Tato anketa měla takové lidi zviditelnit a já věřím, že v Benátkách jich žije více než třiadvacet. Myslím si, že bychom jich našli určitě přes stovku," poznamenal dále Marek Fajfr s tím, že se stačí jen pozorně rozhlédnout kolem sebe.

„Mohou sedět vedle vás v autobuse, nakupovat před vámi v obchodě, běhat pod vaším oknem nebo třeba o Velikonocích koledovat u vašich dveří," vypočítával situace, při kterých se s dobrovolníky můžete nevědomky setkat.

Mezi oceněnými byli lidé, kteří dlouhá léta působí v divadle, starají se o seniory, organizují letní tábory pro děti nebo se věnují skautingu.

Na vyhlašování ankety nechyběl samozřejmě ani starosta Jaroslav Král, který přítomné dobrovolníky oceňoval. Kulturní program vyvrcholil vystoupením pianisty Miroslava Sekery, benáteckého rodáka, který návštěvníkům v malém sále benátecké Záložny přednesl úspěšný klavírní recitál, kterým v lednu vyprodal pražské Rudolfinum a na jaře s ním bude koncertovat ve Spojených státech.