Záměr místní firmy vyrábět brusné kotouče za použití naftalenu se místním obyvatelům příliš nelíbí.

Naftalen je potenciálně karcinogenní látka. Lidé se obávají jeho možného úniku do okolí, a proto se podepisují pod petici proti jeho použití. Úřady vlastní projekt výroby posvětily.

Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou vydalo v červnu k tomuto projektu zamítavé stanovisko. Rozhodl o tom rozdíl jednoho jediného hlasu.

„Osobně jsem byl pro to, aby byl odsouhlasen rok zkušebního provozu, během kterého by se bedlivě sledoval případný vliv výroby," řekl na dotaz Deníku starosta Benátek Jaroslav Král.

„Byla by zřízena monitorovací stanice, prováděly by se každodenní zápisy a podobně," uvedl dále starosta města. Teprve po důkladném vyhodnocení by město v případě, že by vše vypadalo dobře, vydalo integrované povolení.

Závod rakouské společnosti Tyrolit, která patří do skupiny Swarovski, hodlá v Benátkách vyrábět kotouče s porézním povrchem.

Názor obyvatel Benátek nad Jizerou na zavedení této výroby se liší. Část je pro, část proti a někteří ani o plánovaném zavedení nové výroby nic nevědí.

„Přinese to na sedmdesát nových pracovních míst, a to je moc potřeba. Vždyť tu práce jinak není a kdo může, jezdí do Prahy," řekl na náš dotaz Miroslav Huk.

„Ať si ty smrady nechají v Rakousku, my už jsme si jich kdysi tady užili dost," huláká na ulici starší žena, která se ale jinak o svůj názor nechce podělit.

„My nic nevíme a ani nás to moc nezajímá," řekly dvě důchodkyně, které spěchaly do nedaleké samoobsluhy.

Všechny instituce se zatím k výrobě vyjádřily kladně, protože údajně koncentrace budou prakticky nepostižitelné.

Na možný únik naftalenu upozornilo i sdružení Arnika. Nesouhlasí s kladným posudkem v procesu EIA a iniciovalo internetovou petici. Proti použití naftalenu v Benátkách se dosud v internetové petici podepsalo 194 lidí. Podle autorů petice celkem svým podpisem protest podpořilo více než 500 lidí.

V nejbližší době se bude konat veřejné projednávání dopadu záměru na životní prostředí v rámci EIA. Po něm by měl kraj vydat závěrečné stanovisko.