Znak obce odkazuje na historickou pečeť se zemědělskou symbolikou prostřednictvím zlaté a zelené tinktury. Zelená barva současně symbolizuje i lesík Pteč, modrá četné zdejší prameny a vodní plochu po těžbě štěrkopísku a zlatá pak kromě zemědělství především zdejší pískovnu, když jednotlivé vrstvy těžby písku znázorňují zlaté vodorovné pruhy vzniklé položením heroldských figur modrých břeven ve zlatém poli, přičemž takto vzniklý motiv pruhů připomíná dále jednak místní stavební památku, roubený dům z 18. století, a jednak název obce, který dle toponomastické literatury znamená „ohrazené místo“ či „hradba“, což může souviset jak s někdejším, snad již keltským hradištěm, tak také s pozdějším zemanským dvorem vladyků z Obrub.

Kromě popsané symboliky obsažené v lapidární kompozici heroldských figur a znakových tinktur pak návrh znaku počítá rovněž s jednou obecnou figurou, kterou je šikmo položený úpolín evropský jako přirozený symbol obrubské rašelinné louky.

Jan Tejkal