Tisícům lidí na Mladoboleslavsku se zlepší komfort bydlení díky obrovskému projektu Odkanalizování Mladoboleslavska. Ten má po 14 měsících práce již polovinu stavby za sebou.

„Sestává se z šesti dílčích částí. Pět z nich představuje dobudování kanalizačních sítí ve městech Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Benátky nad Jizerou a mladoboleslavské příměstské části Debř,“ uvedl mluvčí Magistrátu města Mladá Boleslav Pavel Šubrt.

Šestou částí je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod I Mladá Boleslav. Její rekonstrukcí získá město významný a moderně řešený infrastrukturní objekt s dostatečnou kvalitativní i objemovou rezervou pro další rozvoj.

„Desítky odborníků i hostů z řad různých institucí, krajského úřadu a měst Mladoboleslavska se včera zúčastnily veřejného kontrolního dne vodárenského projektu Mladoboleslavsko - čištění a odkanalizování odpadních vod. Prezentaci projektu, si nenechali ujít ani zástupci města Mladá Boleslav,“ uvedl Šubrt.
V rámci projektu se buduje více než 22 kilometrů kanalizace, 12 přečerpávacích stanic a přes 850 veřejných částí kanalizačních přípojek.

Po 14 měsících výstavby se podařilo dosud vybudovat novou biologickou linku čističky odpadních vod v Mladé Boleslavi, která bude koncem září uvedena do zkušebního provozu.

„Celkem se podařilo zatím dokončit práce za 10,4 milionu eur,“ dodal Šubrt. Celkové náklady na investici dosahují částky téměř 20,7 milionu eur (497 milionů korun). Částkou 12,3 milionu eur se na projektu podílí Fond soudržnosti Evropské unie a téměř 29 mil. Kč půjčí Státní fond životního prostředí. Dále akci spolufinancují zúčastněná města včetně Mladé Boleslavi. Celý projekt řídí společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, která se také podílí na financování projektu.