Tato dopravně bezpečnostní akce má mimo jiné zvýšit povědomí řidičů o nealkoholickém pivu jako alternativě z hlediska dodržování bezpečnosti a zákona. Na akci se společně s policisty podílel i Český svaz pivovarů a sladoven, který je partnerem projektu. Cílem projektu je také informovat řidiče o riziku, které s sebou přináší jízda pod vlivem alkoholu.

Během necelých tří hodin bylo celkem zkontrolováno dvacet devět vozidel, dechová zkouška byla u všech řidičů negativní. Jedním z kontrolovaných byl i zpěvák Luboš Odháněl, který byl vzorným příkladem všem ostatním a i on tak odjížděl s dárkem v podobě nealkoholického piva a jednorázového alkoholtestru. Ten získal každý vzorný řidič od zástupce Českého svazu pivovarů a sladoven. Policisté během akce udělili jen dvě pokuty, a to za nezabezpečený náklad a prošlou technickou kontrolu.