Další akce Jednoty bratské

POVÍDÁNÍ S MÍNOU A DOMEČEK
Povídání s Mínou
klub je každou středu od 9:30 do 11:30
Domeček - páteční klub maminek
klub je každý pátek od 9:30 do 11:30

PLETENÍ POMLÁZKY - TVOŘIVÉ DÍLNY
sobota 13. dubna od 14:30

SEDEROVÁ VEČEŘE
Velký pátek 19. dubna od 18 hod v sále Jednoty bratrské (Blahoslavova 187/9, M. Boleslav)
Přihlaste se spolu s platbou nejpozději do neděle 14. dubna 2019 na mail sbor@jbmb.info nebo tel. 603 830 572.
Kapacita míst je omezena

PROGRAM VELIKONOČNÍHO TÝDNE
15.4. velikonoční modlitby 19:00
17.4. pašije 17:00
18.4. pašije 17:00
19.4. Sederová večeře (nutno se přihlásit) 18:00
21.4. velikonoční neděle- rodinné bohoslužby 9:30
22.4. velikonoční výlet Loučeň

VELIKONOČNÍ VÝLET NA LOUČEŇ
Na velikonoční pondělí 22. dubna se sejdeme v 9:40 na vlakové stanici Mladá Boleslav město.
Předpokládaný návrat kolem 18 hod.
Délka pěšího výletu cca 2 x 6 km.

RULIČKOVÝ DEN
8. května 2019 od 15 hod
zahrada Jednoty bratrské, Blahoslavova 9