U dveří nechyběla dezinfekce, všichni členové komisí měli roušku. Některé komise vysílaly jednoho člena, aby přebíral občanské průkazy a předával obálky voličům. Ti tak stáli tváří tvář jen jednomu člověku, nikoli celé komisi naráz. Lepící páskou pak byly na zemi naznačeny linky pro udržování odstupů.