Celou akci moderovala pedagožka a členka zastupitelstva Zdeňka Kuhnová. Ocenění byli vybráni na základě výsledků ankety o nejlepší žáky základních a středních škol v Mladé Boleslavi za školní rok 2021/2022 statutárním městem Mladá Boleslav.

Anketu vyhlásila rada města již po sedmnácté. Ředitelé škol vybírají žáky s ohledem na jejich mimořádné studijní aktivity, úspěchy v mimoškolních aktivitách, počiny v oblasti mezilidských vztahů, prospěšnou společenskou angažovanost, osobnostní profil kandidáta a zapojení do občanského života města. Důraz je kladen na všestranný osobnostní profil kandidátů a jejich aktivitu, ne v první řadě na studijní výsledky.

Škola pro děti ukrajinských uprchlíků v bývalé restauraci Koliba v Mladé Boleslavi.
Pro ukrajinské děti vznikne v Boleslavi nová škola. Středoškoláci mají problém

Na základě těchto kritérií vyberou školy vítězné žáky - základní školy po jednom kandidátovi za první a druhý stupeň, střední školy jednoho kandidáta, gymnázia po dvou kandidátech.