Hlavní důraz je kladen na zapojení veřejnosti do rozsáhlého spektra pohybových, sportovních a kulturních aktivit Sokola. Nástrojem je pravidelná činnost v Tělocvičných jednotách a významné projekty ČOS zaměřené na rozvoj pohybové gramotnosti u všech věkových kategorií.

Zaklad těchto projektů spočívá v nenásilném a populárním seznamování veřejnosti se cvičebními programy Sokola, jejichž podstata spočívá ve zdravotně orientované zdatnosti, která má ambici se stát celoživotní potřebou každého jednotlivce.

V mladoboleslavském Sokole se během dvouhodinového programu představily téměř všechny oddíly Sokola a nejen děti si mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny a zasoutěžit si o drobné dárky. Akce, které přálo i počasí, se vydařila a už nyní se těšíme na nové zájemce o naše cvičení a další podobné akce.

Jolana Kofferová, TJ Sokol MB