V pořadí už třetí počítačovou učebnu otevřeli na 8. základní škole v Mladé Boleslavi. Peníze se podařilo získat z evropských financí. Škole se podařilo získat 1,8 milionů korun. Jak uvedl ředitel školy Milan Poslt, ze získaných peněz se podařilo udělat daleko více, než jen nově otevřenou počítačovou učebnu.

"Peníze chceme využít ke zkvalitněnívýuky dětí, aby měly lepší prostředky a možnosti k získání vědomostí. Většinou jsou ve školách počítačové učebny, které děti učí zacházet s počítači. Takové třídy zde máme dvě, a to po patnácti počítačích. Tato nová učebna je až pro 30 dětí a mohou sem chodit děti od první do deváté třídy," uvedl Poslt.

Děti zde mají možnost se nejen učit zacházet s počítači, ale co je hlavní, jsou zde k dispozici speciální počítačové programy, při nichž se děti mohou vzdělávat. Vyučovat se zde tak mohou všechny předměty, snad jen kromě například tělesné výchovy. Zábavnou formou se tak děti dozvědí řadu zajímavých a cenných informací.