Některé jezy zůstávají nadále částečně zamrzlé. Zbytky ledu se drží i u břehů řeky. Ledové kry na jejím povrchu však neplují.