V průběhu noci na pondělí byly otevřeny dvě ze čtyř uzavřených komunikací, a na žádném ze sledovaných míst nedošlo 
k přímému ohrožení lidských životů.

Nejdramatičtější byla situace v Horkách nad Jizerou, respektive na silnici mezi Brodcemi a Horkami, tam totiž musela být uzavřena  silnice II/275 .

Lidé z okolí ohroženi nebyli, avšak v pondělí byly na programu zdejší střední školy závěrečné testy.

„Žáci třetích ročníků učebních oborů dnes psali první část závěrečných zkoušek. Řadu z nich do školy dovezli rodiče, protože hromadná doprava na obvyklých trasách nejezdila. Ačkoliv se pár dětí zdrželo, nakonec dorazily všechny. Mezi ostatními ročníky byla ale pondělní docházka vzhledem k velké vodě nízká," líčí jedna z učitelek, Monika Měrotská.

Situace se postupně zklidňovala i na dalším exponovaném místě, kterým je silnice II/276 mezi Bakovem a Malou Bělou, i když i tady byla autobusová doprava přerušena 
a přetrvávala uzavírka. Naopak u Loukova a Mohelnice byl provoz obnoven.

V Mnichově Hradišti celou situaci rovněž pečlivě monitorovalo vedení města, podle starosty Arnošta Vajzra od pondělního rána hladina Jizery postupně klesala.

V pohotovosti tu však byli hasiči, kteří přečerpávali splašky a srážkovou vodu z povrchové kanalizace v Klášterské ulici.  Šachta tu byla uzavřena, protože hrozilo  vytopení rodinných domů vzestupem spodní hladiny vody.

„Tady v Klášterské ulici budeme monitorovat situaci určitě do úterního odpoledne a možná déle, vše závisí na vývoji počasí," uvedl velitel jednotky dobrovolných hasičů Miroslav Picek.

Přímo v Mladé Boleslavi se situace během pondělního odpoledne a večera vracela do normálu, po půl páté informoval velitel městských strážníků Tomáš Kypta, že hladina Jizery klesá rychlostí 15 centimetrů za dvě hodiny, Klenice od rána zůstávala na stejném stavu.

Na velkou vodu se pro jistotu připravovali i v automobilce, ale i Škodovka si mohla odpoledne oddechnout, což potvrdil mluvčí David Šikula: „Areál technického vývoje (Česana) a Technologického centra Škoda Auto jsou v tuto chvíli mimo ohrožení. Na Jizeře v Mladé Boleslavi je vyhlášen první povodňový stupeň, stav bdělosti. Oba tyto areály jsou chráněny protipovodňovými opatřeními – Česanu chrání protipovodňová zeď, Technologické centrum stojí na pilotech a voda tudy má možnost protékat," upřesnil Šikula.

V okolních okresech je situace daleko horší, proto bylo 12 policistů vysláno na pomoc sousedům. „Vzhledem 
k povodňové situaci 
v okolí bylo vysláno dvanáct policistů 
z okresu, aby pomohli na Mělnicku," uvedl David  Schön, mluvčí mladoboleslavské policie. Policisté tu budou nepřetržitě až do odvolání dohlížet na veřejný pořádek a pomáhat kolegům z nejvíce postižených míst.