Kostel svatého Havla v Mladé Boleslavi se řadí mezi barokní sakrální stavby. Najdeme ho v Havelském parku obklopený zelení a klidem. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Původně se jednalo o hřbitovní kostel. Ten byl založen v roce 1539 na místě starého sadu. Sloužil také jako morové pohřebiště v době, kdy nestačil obecní hřbitov u kostela svatého Jana Nepomuckého. Kostel byl pak pohřebním místem rodiny Krajířů z Krajku, ti byli pohřbeni pod ním. Členové tohoto významného rodu patřili k Jednotě bratrské.

Po bitvě na Bílé Hoře byla jejich hrobka v důsledku náboženské nevraživosti poškozena. Došlo dokonce na roztavení jejich cínových rakví, z nichž byly následně zhotoveny oltářní svícny. Hrobka je od těch dob prázdná.

Pohřbívalo se zde cca do konce 19. století.