Na místě jsou již patrné obrubníky a brzo by mělo dojít k finalizování povrchů. Zatím se však neví, co bude s vánočním smrkem, který už není v dobré kondici a který by chtělo město alespoň ještě na pár let uchránit kácení, stavba se k němu brzo přesune. Následující týdny, měsíce a postupující stavba ukáží, jak to se stromem dopadne.