Setkání zahájilo připomenutí historie holocaustu a mementa s ním spojeného, následovaly citace vzpomínek žijícího mladoboleslavského pamětníka Otto Seidlera a položení květin a zapálení svíčky u paty památníku. Desítky lidí se následně střídaly u řečnického pultu, aby veřejně přečetly jména téměř dvanácti set obětí holocaustu, které pocházely buď přímo z Mladé Boleslavi, nebo z okolí města. Přečtení všech jmen trvalo více než 40 minut.

Areál mladoboleslavského hradu sloužil na přelomu let 1942 a 1943 jako shromaždiště židovského obyvatelstva před jejich další deportací. V lednu roku 1943 byly z Mladé Boleslavi vypraveny dva transporty do Terezína. První transport nesl označení CL a z Mladé Boleslavi s ním do terezínského ghetta ve středu 13. ledna 1943 odjelo 550 lidí. V sobotu 16. ledna 1943 následoval druhý transport s označením CM, kterým bylo do Terezína převezeno dalších 491 osob. Až na některé starší lidi, zemřelé už v Terezíně, většina zahynula v osvětimských plynových komorách. Osvobození a návratu do Mladé Boleslavi se dočkalo jen 48 z nich.

Za město se pietního setkání zúčastnili náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková a radní Jaroslav Šebek.