Ve 13.30 začalo pokládání květin u busty T.G. Masaryka ve Veselé, ve 14 hodin zmíněný pietní akt, jehož součástí bylo také doplnění pomníku o prvky, které zmizely už před lety. Na své místo se tak vrátily dokonce po více než šedesáti letech.