Ceny byly udělovány ve čtyřech kategoriích, a to automechanik, autotronik, karosář a lakýrník. Zajímavostí bylo čtvrté místo v kategorii lakýrník, které obsadila dívka, jež byla jedinou zástupkyní něžného pohlaví mezi finalisty. Hlavní myšlenkou a cílem akce je propagace uvedených technických oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami v republice.