Ještě před otevřením volebních místností, kterých je na Mladoboleslavsku 151, čekali na několika místech netrpělivě horliví voliči na to, aby byli vpuštěni k urnám. To se stalo úderem 14. hodiny.

Jako tradičně bylo nejživěji před městskou halou v Mladé Boleslavi, kde sídlí dohromady šest volebních okrsků a volit sem chodí tisíce Boleslaváků.

Nedočkavce měli i v Jemníkách, v příměstské části, kde navíc volební komise už tradičně sídlí v mobilní unimobuňce, připomínající zvenčí maringotku. Oproti cirkusákům ale má zdejší volební komise výhodu v tom, že jim byla přistavena hned v sousedství i mobilní toaleta, řečená toitoijka.

Oproti tomu na druhém konci Mladé Boleslavi, v budově internátu bývalé zemědělky, kde sedí v komisi i tajemnice zdejšího magistrátu Marie Zajíčková, byla v první hodině účast hodně mizerná. „Přišlo asi sedm nebo osm lidí, a vzhledem tomu, že je tři čtvrtě na tři, kdy lidé chodí z práce, nepovažuji to za moc dobré znamení," zamyslela se.

Všechny volební komise, které Boleslavský deník během včerejšího odpoledne a večera navštívil, se shodly na tom, že jako první chodí volit především starší lidé. „To víte, jsou naučení, že se volit musí, tak jdou," smála se členka volební komise v Dobrovici, kam za první hodinu přišlo asi padesát lidí.

Do osmé večerní přišlo volit jen 18,5 procenta lidí. Volby dnes pokračují do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.