Děti během večera v prostorách knihovny plnily bobříky mrštnosti, míření, květin, zručnosti a odvahy. Naučily se také vázat několik druhů uzlů, při čtení si poslechly úryvek z knížky Hoši od Bobří řeky, vyrobily si lesní pokladničku a pomalovaly kamínky. Stezka odvahy vedla již za svitu svíček potemnělou knihovnou a na jejím konci čekal ježek v kleci s tajemným vzkazem. Kdo vzkaz vyluštil, odměna ho neminula.

V loňském roce se Noc s Andersenem v mladoboleslavské knihovně konala pouze virtuálně. Rok předtím byla zrušena úplně. Letos už si ji děti užily naplno, i když až do rána v knihovně nespaly. Noc s Andersenem v Mladé Boleslavi zakončila měsíc čtenářství.