Domácím násilím se zabývala konference v Mladé Boleslavi, která se konala v Domě kultury.
V rámci besedy vystoupili tři hlavní řečníci. Anna Stodolová z Diakonie ČCE, která  představila možnosti odborné pomoci osobám, které mají potíže se zvládáním agrese.

Na ni navázal Jiří Chvála z pražského Gaudia centra a seznámil přítomné s postupy a prostředky podpory obětem domácího násilí, jež nabízí tzv. systemický přístup.

Komplexní pohled na domácí násilí v rodině pak doplnil Miroslav Bubeník z královéhradecké pobočky Adry.
Ve svém příspěvku pohovořil o asistovaném předávání dětí a zvykacích režimech jakožto nástroji pomoci rodinám zasaženým násilím. Zajímavé je, že centra nepracují pouze s oběťmi, ale i s pachateli.

Všechny příspěvky měly jedno společné, ukázat skutečnost, že domácí násilí existuje a ukázat, jak se s ním dá bojovat, jak ho eliminovat, nebo ho odstranit. „Zájem o konferenci byl z řad odborníků okamžitý. Účastnil se jí například ředitel městské policie z Bakova Aleš Konývka, zástupci mediační a probační služby z Mladé Boleslavi, ale i další zástupci pedagogicko-psychologických poraden, přestupkových komisí a azylových domů," říká manažerka Občanské poradny Nymburk Ivana Kelymanová, která za Intervenční centrum Nymburk zajišťovala organizaci celé akce, a jejíž pobočka sídlí i v Mladé Boleslavi.

Pokud se vás tento problém týká, nebojte se poradit. Kontaktovat můžete třeba právě poradnu v Boleslavi v Sirotkově ulici, číslo 1242. Veškeré informace najdete také na stránkách centra www.pomocobetem.cz.