Děti budou mít svou školku v budově Obecního úřadu. I nadále se totiž pokračuje v intenzivních přípravách nutných k otevření mateřské školy.
Začátkem července bylo vypsáno zjednodušené nadlimitní výběrové řízení na nástavbu pro mateřskou školu na budovu obecního úřadu.

Do soutěže se přihlásily se svými nabídkami tři společnosti, přičemž k podání nabídek bylo napřímo vyzváno pět společností a další dvě si vyzvedly zadávací dokumentaci.

Pro hodnocení dodavatelů byla stanovena tři základní kritéria: výše nabídkové ceny (váha 75 %), sankce za pozdní předání díla (váha 15 %), výše sankce za pozdní odstranění vad, nedodělků a havárie (váha 10%).

O letních prázdninách byly došlé obálky s nabídkami v kanceláři obecního úřadu otevřeny. Ze tří společností jedna nesplnila všechny náležitosti stanové zadáním, a tak byla komisí vyřazena.

V září byla celá administrativa obecního úřadu přesunuta do prostor sálu, bylo předáno staveniště a začaly samotné stavební práce.
Začalo se demontáží střechy, krovů, zdiva a podlahy.

Kromě viditelných stavebních aktivit probíhají v současné době jednání s mnoha úřady a institucemi.
Zároveň se připravují zadání pro výběrová řízení na obsazení pracovních míst ve školce a dodavatele jídla.

Pracovní místa

V mateřské škole vzniknou tři nová pracovní místa na plný úvazek, dvě pro pedagogické pracovníky (ředitelka, učitelka) a jedno pro nepedagogického pracovníka (uklízečka).

Nástup v roce 2012

Po mnoha konzultacích, diskusích i na základě doporučení školského úřadu dospělo zastupitelstvo obce k rozhodnutí, že provoz mateřské školy bude zahájen k 3. 9. 2012.

Od příštího školního roku budou hrdlořezské děti chodit do vlastní jednotřídní školky a obec nebude muset opět řešit problémy s umisťováním dětí do mateřských škol. O zápisu do mateřské školky bude veřejnost včas informována.

Pište nám

My pro vás připravujeme rozhovor se starostou obecního úřadu Hrdlořezy, který odpoví na otázky spojené s budováním mateřské školky. Ptejte se i vy. Pište nám vaše dotazy na mail. petra.kuldova@denik.cz a my se zeptáme za vás. Rozhovor se starostou Hrdlořez Petrem Hejlem, najdete v některém z dalších vydání Boleslavského deníku.