Město totiž krájelo pomyslný sladký koláč, ze kterého chtělO ukrojit každému, co si zaslouží, a snažit se přiblížit se požadavkům jednotlivých organizací. „Některé organizace dostaly opravdu sto procent, ale to jsou ty menší. Rozpočet města má svá omezení v příjmech, a to se zákonitě musí projevit ve výdajích. Je pravda, že na finanční příspěvek na činnost organizací není nárok, ale místní zastupitelé se snaží vyhovět a pomoci sportovním a zájmovým organizacím," řekl k rozdělení příspěvků místostarosta Hradiště Jiří Bína.

Organizace nedostávají příspěvky poprvé, město se snaží pomáhat organizacím od dob, kdy byl místostarostou Jaroslav Koloc. Současný starosta Arnošt Vajzr, jako následující místostarosta, se snažil vytvořit kritéria, podle kterých se následně přidělovaly dotace. A kdo dostal peněz nejvíc? „Rozdělit peníze spravedlivě je těžké. Nejvíce peněz ale dostávají ty organizace, které pracují s mládeží a tudíž mají nejširší základnu. Komise, která o výšI příspěvku rozhoduje, bere na vědomí také výročí organizace, tradice a přínos pro město," doplnil Bína.

Město v letošním roce rozdělovalo stejnou výši finančních prostředků jako v minulém roce. Rozdělení finančních prostředků se zdá být jednoduchou operací. Není tomu tak. Každá organizace se snaží sehnat peníze. „Bohužel nemáme tak zdatné kmotry, kteří by nám z výběrových řízení přinesli peníze. V našem společenském zřízení je to právě naopak. Stát podporuje věci, které si řádný občan nepřeje. O tom všem nás masírují média. A je to dobře. Proč naše politické strany mají vydělávat na nás, na občanech. Jenom proto, že skloníme hlavu a mlčíme. Nebude trvat dlouho a pověstný krajáč mléka přeteče a půjdeme opět do ulic. To jsme chtěli?," zakončil místostarosta Hradiště.