Na počátku několik pronajatých místností od Spolku paní a dívek, nyní vznosná budova nad vyústěním parku Štěpánka. Tehdy čtyři psací stroje, dnes dvě stovky moderních počítačů, původně jen ředitel a šest externistů, nyní padesát pět pedagogů, prvních dvacet šest stálých studentů, v současnosti sedm stovek mladých lidí. To je v kostce historie Obchodní akademie v Mladé Boleslavi, která zanedlouho oslaví 100 let od počátků vyučování, jež se členům boleslavského obchodního grémia podařilo prosadit ve školním roce 1912 /1913.

Stoletá historie

Podle ředitelky školy Renáty Vícové se nejedná přitom pouze o výročí jedné z rodiny zdejších škol, ale o připomenutí stoleté tradice ekonomického školství v celém širším regionu – tradice, která vznikla a byla udržována právě touto školou, jež se z útlé první vlaštovky stala největší ekonomickou školou ve Středočeském kraji.

„Těžiště oslav připadne na měsíc září 2012. V sobotu 22. 9. se v budově školy uskuteční setkání bývalých i současných pedagogů a zaměstnanců školy, následovat bude v Domě kultury velký ples, uspořádaný pro absolventy všech forem studia, jimiž instituce v minulých desetiletích prošla," uvedla pro Deník Vícová s tím, že pro následující dny bude připravena i výstava dokumentů a fotografií ze školní historie.

Ředitelství obchodní akademie se touto cestou obrací na veřejnost, aby pomohla při shromažďování materiálů týkajících se školního života v minulosti.

„Neměly by zapadnout staré fotografie, tabla, výroční zprávy, školní a třídní časopisy, deníkové záznamy a vzpomínkové texty, nejrůznější doklady ilustrující životní cesty studentů i profesorů," říká dále ředitelka Obchodní akademie v Mladé Boleslavi Renáta Vícová.

Máte staré fotky?

Vedení školy by si nyní u této příležitosti rádo cenné dokumenty a fotografie zapůjčilo, a obrací se proto na širokou veřejnost. Ta se s vedením školy může spojit osobně nebo telefonicky, a to na čísle 326 718 060, či prostřednictvím internetu.

Kontaktní údaje a další podrobnosti lze nalézt také na webových stránkách obchodní akademie – www.oamb.cz. Zde bude možno rovněž sledovat, co nového přináší příprava stoletých narozenin školy.