„Malé obce nemají často metodické vedení a nedokáží v rámci regionu řešit některé záležitosti. Proto je nutné, aby se spojily a vytvořily strategický plán rozvoje celého území," konstatoval kosmonoský starosta Miroslav Vaněk po prvním oficiálním setkání starostů z Mladoboleslavska, které proběhlo ve středu ve Šmaku v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, jehož řešitelem je úřad městyse Bezno.

Cílem projektu, který jako garant zaštiťuje Svaz měst a obcí ČR a zcela financuje fond Evropské unie, je nastartování spolupráce mezi starosty na ploše správního obvodu obce s rozšířenou působností, tedy na ploše bývalého mladoboleslavského okresu.

Co to znamená v praxi? Starostové se budou v pravidelných intervalech scházet a diskutovat nad problémy, které trápí zejména malé obce. Výsledkem bude společné řešení, které by mělo šetřit peníze i čas zaměstnanců obecních úřadů.

„Zatím jsme ve fázi sběru informací a utužování kontaktů," naznačil Miroslav Vaněk, jenž je jedním ze tří motivujících starostů tohoto projektu. Společně s ním své kolegy o nové možnosti spolupráce informuje starostka Ludmila Novotná z Bezna a starosta Miroslav Boček z Dolního Bousova.

Projekt navržený podle francouzského vzoru, do něhož se zapojilo už 185 z celkových 205 českých obcí s rozšířenou působností, má vytyčená tři hlavní témata, jimiž se bude zabývat. Jde o problematiku odpadového hospodářství, školství a sociálních služeb.

Třicítka zúčastněných starostů z Mladoboleslavska si na první schůzce odhlasovala také jeden volitelný bod cestovní ruch.

Spolupráce v rámci tohoto projektu může připomínat činnost místních akčních skupin. Ta je však založena na kooperaci podnikatelů, soukromých osob a samospráv. Podpora meziobecní spolupráce má zájem především na sdílení zkušeností a know-how.

Účast obcí je zcela dobrovolná a uvidí se, zda spolupráce přeroste ve vytvoření nového svazku. V tuto chvíli probíhá sběr dat a vypracovávání analýz. Co si však už v tuto chvíli motivující starostové pochvalují, je účast zástupce Magistrátu města Mladá Boleslav, která věci propůjčuje potřebnou váhu.