Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „ bez omezení“, to se ovšem netýká průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. „Neváhejte proto a pečlivě si prohlédněte na svém občanském průkaze datum jeho vydání. V případě, že se vás povinná výměna týká, neodkládejte návštěvu úřadu na poslední chvíli,“ upozorňuje občany magistrát. Výměna občanského průkazu z důvodu skončení platnosti se provádí zdarma.
Výměna dokladů pokračuje i v případě starých řidičských průkazů.