Na programu jednání byla totiž revokace minulého usnesení, v němž se město zavázalo koupit společnost Rezidence Štěpánka a s ní i pozemky a budovy takzvané Koliby a hotelu Stefanie. Tím mělo být nadobro zabráněno takřka všeobecně odsuzované výstavbě předimenzovaného bytového komplexu v tomto cenném kousku městské zeleně.

Revokace minulého usnesení, navíc v napjaté době před volbami, se tak zdála být nanejvýše podezřelou. Čtvrteční jednání ale obavy rozptýlilo. Princip věci zůstává neměnný, mění se pouze způsob provedení. Město se původně rozhodlo koupit dohromady pozemky a budovy Koliby i plný podíl ve společnosti Rezidence Štěpánka.

"Jelikož ale kupovaná společnost neposkytla městu řádně vedené účty a hrozilo by, že by zároveň s jejím odkupem koupilo město i případné finanční problémy, kupujeme nyní primárně pozemky a budovy na nich," uvedl náměstek primátora Jiří Bouška. Ani cena by neměla být změněna – činí stále 73,5 milionu korun.

Přání občanů, ale i zastupitelů ochránit tamní zelený kout tak snad bude naplněno. Objekt Koliby a hotelu Stefanie nyní společnost Rezidence Štěpánka pronajímá firmě OSPRO, která jej proměnila v ubytovnu – i tomu má být konec a Rezidence Štěpánka má dle platné smlouvy povinnost smlouvu OSPRu koncem října vypovědět a objekt do konce roku vyklidit.