Vysvědčení přestalo být pro Linku bezpečí stěžejním tématem ve chvíli, kdy byl zaveden elektronický systém hodnocení. Jeho zásluhou jsou rodiče o prospěchu svých dětí průběžně informováni, tudíž pro ně nejsou studijní výsledky žádným překvapením. Děti tak nemají takové obavy jako dříve.

„To ovšem neznamená, že by se mladá generace nepotýkala s psychickými obtížemi. Naopak, zhoršení psychického stavu u dětí je stále častější,“ zdůraznila Soňa Petrášková.

Nejskloňovanějšími tématy na Lince bezpečí jsou aktuálně úzkosti, strachy a deprese týkající se i rodinných vztahů. V mnoha případech se to ukázalo během loňských Vánoc. „Jde o období, kdy panuje jakýsi společenský konsenzus, že rodina má být pohromadě a její členové se mají mít rádi. Leckdy je však opak pravdou. Dětem se vybavují situace, které rodinu potkaly během roku, ať je to ztráta některého z členů nebo její úplný rozpad. Musí pak řešit, s kým budou Vánoce trávit, že už nebudou jako rodina pohromadě, a to všechno má vliv na jejich psychiku,“ upozornila Petrášková a doplnila, že v tomto ohledu je nejdůležitější, aby rodiče vzájemně spolupracovali, snažili se dětem celou situaci srozumitelně vysvětlit, ale hlavně se dokázali do svého dítěte vžít a pochopili, co prožívá.

V poslední době zaznamenali na Lince bezpečí i nárůst tématu týrání a zneužívání dětí. „Ty na základě této zkušenosti zažívají pocity viny a studu, což v řadě případů může vést k sebepoškozování, ba dokonce k sebevražedným myšlenkám,“ řekla ředitelka, podle které děti prostřednictvím Linky bezpečí řeší také záležitosti týkající se šikany, kamarádských vztahů nebo sexuálního dozrávání.

Příprava na zvládnutí rizikových situací

Tím vším se zabývá také projekt Linka bezpečí ve vaší třídě, jehož je ředitelka Linky bezpečí garantkou. Osvětový program pro základní a střední školy z Mladoboleslavska byl na Mladoboleslavsku spuštěn za podpory Nadačního fondu Škoda Auto a umožňuje dětem nejen diskutovat nad tématy, která je trápí, ale zároveň je připravuje na zvládání zmíněných rizikových situací a zvyšuje povědomí o službách, které mohou využívat.

Ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera uvedl, že pomocí řízené diskuse přes plnění úkolů ve skupinách až po ilustraci konkrétních případů projekt aktivně podporuje vzájemný respekt mezi všemi účastníky a učí je, jak správně pečovat o duševní zdraví. „Projekt je velkým přínosem i pro učitele, kteří potřebují nejen vědět, jak zacházet s dítětem, které se cítí psychicky špatně, ale zároveň potřebují pečovat i o své vlastní duševní zdraví, znát své limity a hranice,“ dodal.

Nově pomůže poradna

Linka bezpečí také spustila nový web, kde děti a mladiství najdou nejen všechny důležité informace o tom, jak správně postupovat při řešení psychických problémů. V případě plně obsazených krizových linek pak mohou na webu využít také chatovou, popřípadě e-mailovou poradnu.

„Reagujeme tak na rostoucí poptávku po našich službách, která je právě odrazem zhoršujících se psychických potíží u dětí a mladistvých,“ konstatovala Soňa Petrášková.

Velký význam v rámci prevence mají podle ní momentálně nejen tematická videa zaměřená na nejčastější problémy dětí a mladistvých, ale také informace, které Linka bezpečí poskytuje prostřednictví blogu či podcastu Na tenké lince. „Stále však pro nás zůstává primární krizová linka, neboť hlas ve sluchátku je nenahraditelný,“ dodala ředitelka Linky bezpečí.