Obec si letos připomíná 870 let od svého založení. Připravujete se na oslavy?
Zrovna v pondělí jsme se tomu věnovali na schůzce. Nechceme slavit nějakým pompézním způsobem, ale oslavy připravujeme každých deset let. Letos to spojíme s baráčníky, kteří existují už 100 let. V nástřelu programu je zatím představení místních spolků, slavnostní průvod, vystoupení šermířů nebo hudební zábava. Obec také vydá publikaci o své historii.

Co se v dohledné době na Klášteře změní? Jaké máte plány do budoucna?
Máme především připravený projekt komplexního odkanalizování obce a výstavbu čistírny odpadních vod. Nejsme ovšem součástí toho velkého projektu Vodovodů a kanalizací. Vydali jsme se po vlastní linii. Před rokem a půl jsme požádali o prostředky ze Státního fondu životního prostředí, uspěli jsme a teď už vybíráme zhotovitele. Stavbu mu máme předat koncem června. Celá akce je z 85 procent dotovaná.

Takže tento projekt se dotkne celé obce?
Z devadesáti procent. Na samoty a roztroušenou zástavbu se nedostane. Náklady na obyvatele by byly příliš vysoké a dotaci bychom nezískali. Kolaudace by měla proběhnout v polovině roku 2016. Projekt se bude řešit po částech, není pochopitelně možné naráz rozkopat celou obci.

Na co mohou být klášterští v poslední době pyšní?
Podařila se nám kompletní rekonstrukce mateřské školky, kde jsme rovněž za poslední čtyři roky navýšili počet míst o 24 dětí. Ale co myslíte? Stále to nestačí. Další rozšiřování neplánujeme. Protože do dané problematiky celkem dobře vidíme, usoudili jsme, že nápor dětí v příštích letech výrazně poleví.

Jaké další investice má Klášter za sebou?
Opravy služebního bytu v hasičské zbrojnici, rekonstrukci tělocvičny, kde po 40 letech máme nové sociální zařízení, odpady a opravené stropy, proběhlo komplexní zasíťování nové zástavby za statkem. Ve spolupráci s krajským úřadem letos připravujeme ještě výstavbu chodníku směrem k Jivině do zástavby za hřbitov. Prostředky ve výši zhruba 1 milion už byly vyčleněny.

Zmínil jste novou zástavbu. Takže o bydlení v obci je zájem?
Řeknu to takhle. V roce 2002 tu žilo 650 obyvatel, dnes je to 900 lidí. Od roku 2005 tu vyrostlo 35 rodinných domů a připravuje se stavba dalších.
 

Starosta Jiří Navrátil před pomníkem Obětem 1. a 2. světové války u obecního úřadu. Pomník by se v příštím roce měl dočkat rekonstrukce. V poslední době byla narušena jeho statika

Starosta Jiří Navrátil před pomníkem Obětem 1. a 2. světové války u obecního úřadu. Pomník by se v příštím roce měl dočkat rekonstrukce. V poslední době byla narušena jeho statika.


Chystáte ještě nějaké důležité investiční akce?

Obec je majitelem skládky ostatních odpadů, kde letos musíme udělat rekultivaci, která přijde zhruba na 1,8 milionu korun. Tu ovšem uhradí prostředky ze společnosti, jež ji spravuje a jejímž jsme vlastníkem.

Dominantou obce je pivovar. Jaké máte sousedské vztahy?
Když potřebujeme pomoct se sponzorováním některé společenské akce, vyšleme na jednání pana místostarostu a ten se většinou nevrátí s prázdnou.

Už brzy zaklepou na dveře komunální volby. Chystá se tady nějaká personální změna, nebo do toho jdete znovu?
Jsem starostou už 12 let a předtím jsem byl 4 roky v zastupitelstvu. Člověk musí zhodnotit, jestli už netrpí syndromem vyhoření. Dnes nedokážu odpovědět, na rozhodnutí je ještě čas.

Jak je na tom klášterský spolkový život?
Aktivní jsou především hasiči, baráčníci a fotbalisté. Vedle nich tu ale fungují i myslivci organizovaní na Bukovině, skupina cvičících s dětmi a tenisté. Zejména činnost hasičů je ale veřejně vidět. Pravidelně připravují několik tradičních akcí, jako jsou třeba čarodějnice nebo pohádkový les pro děti. Baráčníci zase organizují maškarní plesy. Myslím, že je to tu podobné jako v jiných obcích.

Oblíbeným cílem, který v létě přitahuje na Klášter stovky návštěvníků, je koupaliště. Připravuje se na příští sezónu?
V současné době probíhá zásadní rekonstrukce sociálního zařízení a šaten. Také toto zařízení má za sebou 40 let existence bez změn. V květnu bychom si měli upravený areál převzít. Přestože koupaliště není velké, je tradiční a o návštěvníky nemá nouzi. To nás pochopitelně těší.
 

Oslavy 28. října byly v Klášteře Hradišti nad Jizerou spojeny s odhalením pamětní desky rodákovi, legionářovi a odbojáři Josefu Jáchymovi.

Součástí oslav 28. října v loňském roce bylo rovněž slavnostní odhalení pamětní desky Josefu Jáchymovi, jenž sloužil za 1. světové války jako legionář na italské frontě a zařadil se tak do početné skupiny českých bojovníků za svobodu. O život přišel v roce 1943 rukou německých okupantů, když byl jako představitel ilegální odbojové organizace Obrana národa zajat. Jeho osud připomíná pamětní deska na budově obecního úřadu. Jáchym však nebyl zdaleka jediný hrdina z Kláštera Hradiště. Za svobodu republiky bojovali také jeho sousedé Tondr, Čížek, Macoun, Ponocný, Suk, Grůša, Charousek nebo Dolejší.


Co se praví v kronikách

Nejstarší písemné zmínky o Klášteře Hradišti pocházejí z poloviny 12. století a jsou spojeny se vznikem cisterciáckého kláštera. Právě řádové letopisy uvádějí: „Léta páně 144 (jinde 1145) založeno panství v Plasích, téhož roku opatství v Hradišti v diecézi Pražské." Uvedení řádu do Pojizeří souvisí s mocným rodem Markvarticů.

Jako útočiště mnichů byl zvolen skalnatý ostroh nad soutokem Zábrdky s Jizerou poskytující samotu i možnosti obživy.

Klášter navštívila v roce 1279 česká královna Kunhuta vězněná toho času se synem Václavem II. na Bezdězu. Tato zpráva rovněž dokládá fakt, že mniši z Kláštera založili město Mnichovo Hradiště.

Během husitských válek byl klášter 30. dubna 1420 vypálen orebity. Byla zničena vzácná knihovna, klášter opuštěn a mniši uprchli na Bezděz. Zbytky komunity následně odešly do kláštera Zlatá koruna v jižních Čechách.

V 16. století vzniká na základech kláštera renesanční zámeček. Součástí je i malý pivovar. Kamenné bloky využívají okolní obyvatelé ke stavbě příbytků.

V roce 1612 koupil panství Václav Budovec z Budova. Po bitvě na Bílé hoře byl popraven a panství získal Albrecht z Valdštejna.

V polovině 19. století byl zámek definitivně přestavěn na pivovar s rozměrnými sklepy, který na konci 19. století patřil k sedmi největším pivovarům v českých zemích.

Obec měla v roce 1932 1150 obyvatel a fungoval zde mimo jiné poštovní, telegrafní a telefonní úřad, sbor dobrovolných hasičů, a dále třeba modiský salon, tři hostince, obchod s droždím nebo výrobna sodové vody.


Co v obci navštívit?

Kostel Narození Panny Marie
Veřejnosti se otevírá při společenských akcích či po domluvě s farářem. Zhruba šestkrát do roka se zde slouží mše svatá. Objekt, jenž byl nedávno opatřen novou střechou a pomalu převléká kabát, je například dějištěm pěveckých a hudebních vystoupení.

Pivovar Klášter
Známý regionální pivovar má v nabídce kromě několika druhů pěnivého nápoje také prohlídky pro zvídavé návštěvníky.

Lesy a břehy řeky Jizery
Půvabná příroda rozkládající se všude kolem vybízí k toulkám krajinou, houbaření a rybolovu.