A tak jsme pátrali a zjistili pravý opak. O zdemolované ruině se ví a vadí každému. Ale to je tak asi všechno. Každým dnem se mondeo vinou nenechavců a vandalů rozpadá na menší a ještě menší části. Je docela dobře možné, že za další měsíc už nebude co uklízet. 

„Dopravní inspektorát se nám pokusil vrak předat k likvidaci, ale s tím jsme nesouhlasili,“ řekla starostka městyse Brodce Edita Nová a dále vysvětlila, že ze znění zákonů a paragrafů vyplývá, že odstranit autovrak je povinen příslušný vlastník komunikace. A to je zřejmě kámen úrazu. „Vlastníkem komunikace, na které je auto odstaveno, není městys Brodce. Jedná se o lesní cestu na pozemku na území naší obce, ale ve vlastnictví soukromé osoby,“ sdělila starostka. Navíc městys není vlastníkem ani přilehlé komunikace, takže není povinen příslušný autovrak odstranit.

„Takto jsme Policii České republiky informovali. Policie zná vlastníka odstaveného vraku, protože první dva týdny mělo mondeo registrační značku,“ konstatovala Nová. Podle jejího názoru by policie měla vyzvat k odstranění vlastníka auta, nikoliv obec. V případech, kdy autovraky stojí na místních komunikacích nebo pozemcích městyse, se Brodce likvidací zabývají. „To nám také nařizuje zákon, ale v tomto případě bychom si vynaložené finanční prostředky neobhájili,“ dodala starostka Brodců Edita Nová. 

Také pro Policii České republiky není odstavený vrak neznámou. „Vrakem vozidla se zabýváme, ale rychlému vyřízení věci brání fakt, že auto není nahlášené jako odcizené a není ani v evidenci pátrání,“ řekla policejní mluvčí Lucie Nováková a objasnila, že zdevastované vozidlo je registrované na osobu, která vypověděla, že ho prodala další neznámé osobě. Doklady o prodeji ovšem k dispozici nejsou. „Ve věci dále jednáme se starostkou městyse Brodce i s majitelem soukromého pozemku, respektive cesty, kde je vrak odstavený,“ dodala policejní mluvčí. 

A tak kdysi chlouba svého majitele končí svůj automobilový život neslavně. Vraky aut, obzvláště ty, které jsou pohozeny v lese nebo u vodních zdrojů, představují pro okolí nemalé riziko.

„Pokud by vrak automobilu zůstal někde dlouhou dobu, aniž by byly podniknuty zákonné kroky k jeho odstranění a likvidaci, pak samozřejmě největším nebezpečím pro životní prostředí jsou provozní kapaliny, které mohou vlivem rozkladu z vraku vytéct a znečistit přírodu,“ sdělila stanovisko Odboru životního prostředí mladoboleslavského magistrátu jeho tisková mluvčí Šárka Charousková a dodala, že to není jediné nebezpečí.

„Ale to už pak mluvíme o extrémním případu, kdy se auto začne rozkládat - obsahuje totiž nejrůznější materiály, které v přírodě nemají co dělat, ať už to jsou plasty, sklo nebo plechy,“ dodala.