Sportovní klání trojic se zúčastnilo čtrnáct sportovců, na stříbrné příčce stanuli Martin Srb, Blanka Stejskalová a Marek Nosál, a bronzové umístění patří Pavlu Kottermanovi, Josefu Říhovi a Jakubu Konečnému.

Povánoční turnaj se ovšem tentokrát neuskutečnil v Kolomutech, ale v pronajaté nafukovací hale v Rohatsku, jak prozradil Petr Linhart, který dění v Kolomutech pravidelně fotí.

„Souboj byl o to zajímavější, že si soutěžící nemohli své spoluhráče vybrat, trojice se totiž losovaly. Hrálo se hrálo se dvoukolově a ke slovu přišel systém každý s každým. Celý turnaj trval zhruba pět hodin," prozradil Petr Linhart další podrobnosti.

Dodal také, že celá sportovní akce byla vlastně pojata jako společný výlet, protože soutěžící se do Rohatska vydali z Kolomut vlakovou lokálkou, kterou se rovněž pohromadě vrátili domů.