Už přes rok se kolemjdoucím na rohu třídy Václava Klementa a Tylovy ulice naskýtá smutný pohled. Plakáty ve výloze blednou, dveře jsou zamčené, na podium sedá prach. Bývalé Kulturní středisko Svět, kde to žilo koncerty, školními besídkami a filmovými představeními je stále zavřené.

Město opustilo prostory, ve kterých bylo v nájmu, vloni v červnu. Všech pět zaměstnanců, kteří byli ve středisku v té době zaměstnáni, našlo uplatnění v Domě kultury. Primátor Raduan Nwelati tehdy Boleslavský deník informoval o tom, že využívání Světa znamenalo pro město ročně ztrátu 600 tisíc korun.

„K opuštění Kulturního střediska Svět jsme přistoupili nejen proto, že nás zde nájem stál dost peněz, ale také proto, že veškeré aktivity, které zde probíhaly, jsme byli schopni obsáhnout v dalších zařízeních. V současné době o obnovení nájmu Světa neuvažujeme," řekl náměstek primátora Jiří Bouška.

Drtivá většina aktivit se z objektu vystavěného ve 30. letech 20. století přesunula do Domu kultury. Vytížený je především divadelní sál. Kapacita objektu však postačuje. Dům kultury navíc nabízí mnoho dalších prostor, které by bylo v dlouhodobém časovém horizontu možné přizpůsobit pro další užívání. Stanovisko města je tak zcela pochopitelné.

"Přesto, že jsme dokázali programové a provozní aktivity realizovat jinde, je prostor Světa natolik zajímavý a unikátní, že, podle mého názoru, by mělo město zvažovat o jeho pronájmu, respektive zakoupení nemovitosti," míní ředitel Domu kultury Pavel Filip.

„Jedná se o specifickou budovu využívanou částečně organizačními složkami státu a částečně komerčními subjekty, jejíž součástí jsou i prostory bývalého Kulturního střediska Svět," vyjmenovává Vladimír Hůlka, ředitel středočeského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetku, a zároveň potvrzuje, že v současnosti jsou prostory bývalého kulturního střediska nevyužívané.

„Organizační složky státu ani státní organizace tyto prostory nepotřebují pro výkon své činnosti. ÚZSVM proto připravuje vyhlášení dalšího kola výběrové řízení na jejich pronájem, neboť eviduje zájemce z řad podnikatelských subjektů," upozorňuje ovšem Hůlka. Úřad ovšem nechce výsledky řízení předjímat. Na bližší informace o možných aktivitách, které by mohly do Světa opět vrátit život, si tak budeme muset ještě počkat.

V minulosti ovšem ředitelka mladoboleslavského pracoviště ÚZSVM Jiřina Novotná konstatovala, že ve Světě může fungovat prakticky cokoliv, žádná omezení neexistují.

Vznikne zde nezávislý kulturní klub? Galerie? Tržnice? Kanceláře? Zájemci o nájem historického objektu budou o podmínkách výběrového řízení informováni na webových stránkách a úřední desce úřadu.