Můžete si zde například vyslechnout zajímavosti o Mladé Boleslavi, dozvědět se o možnostech ubytování a stravování, zakoupit mapy, pohlednice, turistické publikace, knihy či suvenýry. Infocentrum má široký přehled o kulturních akcích, na ty zde lze zakoupit vstupenky, stejně jako vstupenky zakoupené na specializovaných internetových serverech zabývajících se kulturou nebo dopravou.

Sami tady pořádají různé akce, jednou z největších je pak Metalové sympozium, po kterém v Boleslavi vždy zůstane artefakt, který tvoří turisticky zajímavou Metalovou stezku. Předloni do boleslavského infocentra dorazilo 55 406 návštěvníků. V roce 2017 jich bylo méně, zavítalo sem 45 648 lidí.