„Většinou jsou to odsouzení lidé v podmínce, nejde tedy o takové, kteří by byli odsouzeni k pobytu ve vězení,“ upozornil za společnost Compag Jan Rympl, vedoucí letní a zimní údržby.

Alternativně potrestaní lidé se budou podílet na širokém spektru činností při zajišťování úklidu a zvelebování města spolu s pracovníky Compagu. Konkrétně se jedná třeba o práce při zajišťování zimní údržby, při údržbě zelených ploch a veřejně přístupných míst, parků, práce při údržbě městského mobiliáře a dalších věcí, které vyplývají z denní potřeby.

„Nastavené to máme tak, že je budeme přijímat každé ráno v pracovní den i v sobotu. Ráno to je od šesti hodin, v pracovní den mohou přijít i na odpolední směnu,“ doplnil Rympl.

Doposud byly alternativně potrestané osoby starostí Městské policie Mladá Boleslav. Díky čerstvě platící změně ale strážníci mají o povinnost méně a mohou se nyní věnovat jiným, pro město palčivějším záležitostem.

„Naše městská policie byla jedinou z městských policií statutárních měst, která dohled nad alternativně potrestanými zajišťovala. Samozřejmě jsme rádi, že k této změně dochází,“ potvrdil ředitel městské policie Tomáš Kypta.