Takzvanou mobilní kancelář, kde se s ní lze setkat přímo a bez předchozího dojednávání termínů, si v rámci výjezdů do regionů hejtmanka tentokrát na celý den otevřela v Mladé Boleslavi; v budově tamějšího magistrátu. Stejně jako při předchozích setkáních na místě nechyběli ani její spolupracovníci včetně zástupců vybraných odborů krajského úřadu, aby bylo možno reagovat i na záležitosti vztahující se k odborným tématům. Hejtmančiny „úřední dny v regionech“ totiž často využívají i lidé, kteří si přicházejí postěžovat nebo požádat o pomoc. Tématy debat, která se opakují, bývají záležitosti kolem dopravy – ať už jde o silnice nebo provoz autobusů a vlaků – či možnosti získat krajské dotace. Zástupci rozmanitých spolků, sportovních klubů a organizací však přicházejí nejen zjišťovat, jak by se mohli dostat k finančnímu příspěvku, ale i s pozváním na různé akce; případně se chtějí pochlubit svými úspěchy.

Novým tématem se tentokrát stal participativní rozpočet, v jehož rámci hodlá kraj rozdělovat 50 milionů korun na projekty, jejichž návrhy i výběr vzejdou z mínění veřejnosti. Na konkrétní otázky k rozdělování těchto peněz, řešeného podle územní působnosti 26 obcí s rozšířenou působností, kdy jsou tato teritoria ještě dále členěna do tří skupin podle velikosti obcí, odpovídali právě zástupci krajského úřadu. Svou činnost dále představili lidé z týmů Středočeské centrály cestovního ruchu a Středočeského inovačního centra.

V souvislosti s „úředními dny v regionech“ hejtmanka oceňuje, že zájemci mají možnost pohovořit s ní bez formalit a na téma podle svého zájmu: probrat, co je tíží – a třeba se i pochlubit tím, co je těší. Nebo vystoupit s kritikou; i to se děje. „Je to užitečná zpětná vazba,“ pochvaluje si Jermanová výjezdy do regionů.

Zdůrazňuje, že nezapadnou ani žádosti o pomoc: tyto podněty jsou předávány konkrétním odborům krajského úřadu. Někdy však prý stačí přispět radou, na koho by se lidé při řešení svých problémů mohli obrátit.