Při pohledu na vodojem, který se tyčí nad vesnicí nedaleko místa, kde se pálí čarodějnice, se ještě nedávno vybavovala slova písně Tenhle barák na vodstřel. Omítka se loupala, na zdi chodil někdo psát a o výstavní objekt rozhodně nešlo. Dnes už je stavba před koncem zásadní rekonstrukce. Co všechno se změnilo a co to přinese obyvatelům Horních Stakor?

„Hlavním důvodem rekonstrukce bylo odstranění technických závad, které by mohly negativně ovlivňovat kvalitu pitné vody," jmenuje stěžejní důvod technický náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Tomáš Žitný.

Původní zemní vodojem byl vystavěn v osmdesátých letech, aby pitnou vodou zásoboval celou obec. Jeho stěny ukrývají nádrž o objemu 250 metrů krychlových.

Nevyhovujícím stavem nádrže se musely Vodovody a kanalizace začít zabývat ve chvíli, kdy se společnost rozhodla k radikálnímu kroku – přestat chlorovat i jinak dezinfikovat vodu ve skupinovém vodovodu, na který jsou napojeny i Horní Stakory.

Přestavba byla nutná, ve vodovodu není dezinfekce

„Dožité izolace vodní komory by mohly být příčinou zhoršení kvality vody. Vzhledem k opotřebení i ostatních částí objektu jsme se rozhodli provést rekonstrukci důkladně s předpokladem, že objekt bude sloužit svému účelu další desítky let bez nutnosti dalších oprav," pokračuje Žitný.

Stavebníci vsadili opět na materiály s dlouhou životností, jako tomu bylo i v případě dalších vodojemů opravených v poslední době. Například v Nemyslovicích nebo na horním konci ulice Petra Bezruče v Dobrovici. Druhý jmenovaný se shodou okolností tuto sobotu 18. října otevírá veřejnosti k prohlídce.

Hornostakorský vodojem má za sebou celkovou sanaci vodní komory, její vnější zaizolování, opravu manipulační komory, změnu způsobu zastřešení a kompletní výměnu technologického vybavení. Zkrátka nezůstal kámen na kameni.

Úpravám vodojemu předcházela rekonstrukce přečerpací stanice Horní Stakory, která je umístěna u silnice z Kosmonos a byla provedena v loňském roce.

Co přinese nový vodojem Horním Stakorům?

„Odběratelé pitné vody změnu nepocítí. My budeme mít jistotu, že v objektu nemůže dojít k ovlivnění či zhoršení kvality pitné vody a bude zlepšen stavební stav objektu. Tlakové poměry ve vodovodní síti budou stejné jako před rekonstrukcí, v případě, že se zástavba v Horních Stakorách bude rozvíjet v blízkosti vodojemu, bude možné do jeho manipulační komory umístit tlakovou stanici," dodává Žitný.

Vodovody a kanalizace investovaly do rekonstrukce tři miliony z vlastních zdrojů. Výsledek stavebních prací společnost obyvatelům Horních Stakor i dalším zájemcům ráda představí na jaře v rámci dne otevřených dveří.

Na vodojemu si místní uličníci vyzkoušeli práci s barevnými spreji.

Na starém vodojemu si místní uličníci vyzkoušeli práci se spreji. Foto: T. Žitný/VaK