Sedmipodlažní stavba s kapacitou 637 míst výrazně zlepší možnosti parkování jak pro návštěvníky, tak i pro zaměstnance. Nynější počet 150 míst se totiž zvýší na více než čtyřnásobek – přijíždějícím by tedy mělo odpadnout hledání místa v okolních ulicích (byť město jako provizorium vykoupilo pro parkování pozemky na Slovance). Přínosná by měla být možnost využívat nový parkovací dům zvláště pro lidi se sníženou pohyblivostí; o to víc, že v těsném sousedství najdou i novou lékárnu.

Od počátku se také počítá s tím, že parkovací dům, provozovaný městskou společností spravující i parkovací systém v centru, bude rovněž sloužit lidem bydlícím v okolí.

Stavbu za 174 milionů korun bez DPH, která začala před deseti měsíci, financuje nemocnice s využitím úvěru. Za ten ručí společně Středočeský kraj (z 80 procent) a statutární město Mladá Boleslav (z 20 procent).

Úvěr pomůže nemocnici také s financováním revitalizace pavilonu číslo 4, kde práce na modernizaci dospěly do poslední etapy; začaly totiž již před dvěma roky. V tomto případě je hodnota prací vyčíslena na 99 milionů korun včetně DPH, přičemž na zateplení se podařilo získat dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši 3,9 milionu korun. Celkové náklady se započtením již dokončených prací se mají vyšplhat na 127,7 milionu korun včetně DPH. Nově zde mohou pacienti najít ambulance kožního oddělení, které se přestěhovaly z polikliniky Modrá hvězda, či administrativní prostory včetně pracovišť zdravotních pojišťoven. V rámci první etapy prací, kdy náklady dosáhly 22,5 milionu korun, kraj nemocnici poskytl dotaci ve výši 2,6 milionu.