„Tuto stavbu považuji nejen za důležitý prvek v kvalitě a bezpečnosti autodopravy pro obyvatele Benátek nad Jizerou a sousedních obcí, ale také za kvalitní alternativu v případě dopravních komplikací na D10,“ uvedl starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl.

Ten má radost také z toho, že byl most hotov téměř dva měsíce před termínem. Město si slibuje, že most uleví komplikované dopravní situaci, která v Benátkách panuje a nepřispívá jí třeba ani to, že je stále ještě uzavřená ulice Pražská, která prochází kompletní rekonstrukcí.

Fotogalerie: Bourání mostu u Benátek nad Jizerou

Projekt zahrnoval opravu silnice II/610 délky 2,5 km a rekonstrukci mostu číslo 610-021a přes D10. Původní most, který v těchto místech byl, stavaři zbourali, a začali s výstavbou nového, jehož nosnou konstrukci tvoří z části atypické železobetonové prefabrikované nosníky, které se vyráběly přímo na stavbě, z části je monolitická.

Zajímavostí může být to, že při sedmiměsíční práci došlo jen jednou a na pouhou jednu noc (a to při bourání původního mostu) k úplné uzavírce dálnice D10. Při opravách silnice pak dělníci použili také recyklovaný materiál odfrézovaný z původní vozovky.