Motoristům, cyklistům (na které projektanti pamatovali obzvlášť) i chodcům začala sloužit zbrusu nová, celkem 124 metrů dlouhá spojnice. Asi sto metrů od dosavadního mostu, který bude kvůli špatnému stavu zbourán, kraj na své silnici číslo II/333 postavil zcela nový most. Přišel na více než 157 a čtvrt milionu korun; bezmála 123 milionů by se mělo podařit získat od Evropské unie.

„Díky realizaci této významné investiční akce dojde ke zkvalitnění silniční sítě v regionu,“ uvedl při slavnostním zprovoznění nového mostu středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl.

Nový most přímo navazuje na trasu budoucího obchvatu obce Sojovice a osady Podbrahy u Skorkova. Na rozdíl od toho dosavadního, s únosností osm tun, po něm mohou jezdit až desetitunová vozidla. Má také rozšířené krajnice, což cyklistům umožní bezpečnější pohyb. Více prostoru je ovšem i pod mostem: vyšší světlost v kombinaci s příznivějším tvarem koryta řeky mají být výhodou zvláště při povodních.