Jak vyšetření probíhá, popisuje vedoucí lékařka novorozeneckého oddělení Michaela Roškotová. „Vyšetření probíhá pomocí přístroje, který vyvolá zvukový podnět, a sondy, která se dává do zvukovodu miminka a měří odpověď. Jde o bezbolestné vyšetření. Podmínkou je, aby bylo dítě v klidu. Na displeji přístroje se následně ukáže, zda jsou otoakustické emise dostatečné, nebo ne,“ vysvětluje lékařka.

Vyšetření se provádí druhý nebo třetí den po narození miminka. Cílem je, aby se případná vada sluchu odhalila co nejdříve, a byla tak včas zajištěna potřebná následná péče. Tedy naslouchadlo nebo kochleární implantát, které jsou nutné pro rozvoj řeči a následně pro dobrý psychomotorický vývoj.

Podle Roškotové je nový přístroj citlivější, zároveň je však vyšetření časově náročnější. „Teprve časem uvidíme, zda pomocí tohoto přístroje budeme posílat méně dětí na rescreening na naši ORL ambulanci, kam případně odesíláme v jednom měsíci věku miminka, pokud jsou emise naměřené v porodnici nedostatečné,“ dodává.

Pokud je i v ORL ambulanci výsledek měření negativní, jsou rodiče s miminkem odesláni na specializované ORL pracoviště k dalšímu vyšetření a diagnostice. Ročně míří z mladoboleslavské nemocnice na takové vyšetření na kliniku jedno až dvě děti.

Statistiky uvádějí, že za rok se narodí v České republice 600 až 1 200 dětí se středně těžkou a přibližně 100 dětí s těžkou poruchou sluchu. Včasná diagnostika těmto dětem zajistí kvalitnější život.