Každé oddělení bude mít také své pozice na vyvolávači. Nově budou využívány pozice číslo 1 a 2 pro kartotéku, číslo 3 pro odběry krevního obrazu a 4. a 5. pozice slouží pro vyšetření před odběrem. „Vyvolávací systém bude využívat dvě číselné řady od 1 do 100 a od 101 výše. Dárci krve budou využívat řadu 101 a vyšší, dárci plazmy a destiček od čísla jedna. Cílem je zjednodušit odbavování. Z důvodu předem daného času odběru budou dárci plazmy vždy odbavováni přednostně,“ uvedla mluvčí Klaudiánovy nemocnice Hana Kopalová.

V dohledné době přijdou na oddělení ještě další novinky. Plánují tam zavedení on-line objednávkového systému pro dárce plné krve i dárce plazmy. „Lidé se tak budou moci objednat na den a čas, který jim přesně vyhovuje. Dalším plusem pak je, že nebude docházet k nadměrné kumulaci lidí v čekárně a prostorách transfuzní stanice,“ doplnila Kopalová.

V souvislosti se změnami nemocnice dárce žádá, aby pro rychlý kontakt uváděli svá platná telefonní čísla.