Rada města včera souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 200 tisíc korun sdružení Proxima sociale, která by umožnila rozjezd nízkoprahového zařízení pro mládež v suterénu budovy na rohu Havlíčkovy a Čechovy ulice.

„Příslušnou sumu musí ovšem ještě projednat a případně schválit 20. května zastupitelstvo. O tom, v jakém režimu, a v kterých dnech bude toto zařízení sloužit a kdy bude uvedeno do provozu, se bude dále jednat,“ řekl Deníku náměstek primátora Jaroslav Polívka.

Poskytnutá dotace by měla umožnit budoucímu provozovateli nízkoprahového zařízení pro mládež ve věku 13 až 19 let pokrýt potřebné mzdové náklady pracovníků tohoto zařízení , ale i provozní náklady v letošním roce. Město pro toto zařízení již zrekonstruovalo prostory v suterénu městské budovy v Havlíčkově 787. Pracovníci sdružení se již na rozjezd centra připravují, ale zahájení pravidelného provozu bude reálné až následně po jednání zastupitelstva, zřejmě v průběhu června.

Pěkně opravený nebytový suterénní prostor v minulosti sloužil různým účelům. Do těchto prostor se vchází z ulice po schodech. Je zde k dispozici velká společná místnost s plynovým topidlem a jednoduchou kuchyňskou linkou a sociální zařízení. V krátké chodbičce jsou samostatné vstupy do dalších dvou sociálních zařízení. Vznik nízkoprahového pro mládež, která se neorganizuje v jiných volnočasových aktivitách, byla i jednou z priorit schváleného Komunitního plánu sociálních služeb města Mladá Boleslav.

Nízkoprahový klub je otevřený prostor s minimálními vstupními pravidly, který nabízí a podněcuje aktivity vedoucí k pozitivním změnám v životě mládeže v Mladé Boleslavi. Klub nezavazuje k pravidelné docházce, nemusí se zde platit žádné vstupní poplatky. Služba je poskytována celoročně. Klub garantuje poskytování služby v době, která je vhodná pro cílovou skupinu a jakákoli změna otevírací doby je dostatečně předem inzerována.

Cílovou skupinou je mládež, která tráví většinu svého volného času pasivně na „ulici“, nechce či nemůže navštěvovat volnočasové aktivity a bývá i v v obtížné životní situaci. V nízkoprahovém zařízení nabízejí těmto dětem a mládežníkům školení pracovníci rady a informace, děti si zde mohou například dělat domácí úkoly či využívat různé jiné aktivity a činnosti v tomto klubu.